Bao bì
Khách sạn
Resort
Phó Thủ Tướng Chính Phủ - Thăm Nhà máy Xi măng Công Thanh
Giới thiệu
Xi măng
Chất lượng xi măng PCB40: đạt TCVN 6260:1999
Mô tả chi tiết

Sản phẩm khác
Hình ảnh nổi bật