Bao bì
Khách sạn
Resort
Phó Thủ Tướng Chính Phủ - Thăm Nhà máy Xi măng Công Thanh
Tin tức
Phó Thủ Tướng Chính Phủ - Thăm Nhà máy Xi măng Công Thanh
Thứ 3, 16/07/2019 21:42
Lượt xem: 2668


          Ngày 17/07/2013 Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH  vinh dự đón tiếp Phó Thủ Tướng Chính Phủ -  Hoàng Trung Hải  đến thăm Nhà máy xi măng Công Thanh.

 
 
 
Hình trên (Bên Phải - Phó Thủ Tướng Chính Phủ - Hoàng Trung Hải ; bên trái - Chủ tịch HĐQT - Tập đoàn Công Thanh).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Hình ảnh nổi bật