Bao bì
Khách sạn
Resort
Phó Thủ Tướng Chính Phủ - Thăm Nhà máy Xi măng Công Thanh
Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM CÔNG THANH
Địa chỉ       :  2/14 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại  :  +84 28 39151606           Fax: +84 28 39151605
Email         : contact@congthanhgroup.com
Hình ảnh nổi bật